Welkom

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inagro vzw streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden, maar Inagro vzw kan niet uitsluiten dat er fouten in de gepubliceerde informatie, in het bijzonder m.b.t. de toepassingsmodaliteiten van gewasbeschermingsmiddelen, kunnen geslopen zijn. Inagro vzw neemt t.o.v. de gebruikers van deze website geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de gegevens die op deze website worden vermeld. Ook zijn erkenningen van bestrijdingsmiddelen onderhevig aan wijzigingen. Vergewis u dus altijd voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen van de actuele toestand, o.a. via www.fytoweb.fgov.be.

De gegevens op deze website worden enkel als inlichting verstrekt. De gebruiker dient aandachtig de bijsluiter van het handelsproduct te lezen vóór gebruik en zich te houden aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften die door de fabrikant, invoerder of verdeler worden verstrekt.

Inagro vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens op deze website. De schadebeelden zijn niet bedoeld voor diagnostische doeleinden. Inagro vzw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd handelen op grond van informatie uit de beschrijving van de schadebeelden.